Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is gebaseerd op de EU-gegevensbeschermingsverordening 2016/679 (DPR) en uw geïnformeerde toestemming. Het doel ervan is u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door deze site wordt verzameld, hoewel deze site links naar andere externe sites kan bevatten. We kunnen niet garanderen dat deze sites hetzelfde privacybeleid toepassen als wij. Daarom raden we u aan het privacybeleid te lezen van de websites die u vanaf deze sites kunt bezoeken voordat u uw persoonlijke gegevens overhandigt.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, waarbij dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. Elke keer dat u deze site gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het op dat moment geldende privacybeleid.

Ook nodigen wij u uit om deze pagina regelmatig te lezen om uw toestemming te behouden.

Wie is verantwoordelijk voor de site?

De Site wordt gepubliceerd door de vennootschap LUYCKX – CHAUSSURES met maatschappelijke zetel Rue Paul Leduc 14/18 – 7100 La Louvière en met de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Voor elke vraag of procedure met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres contact@luyckx-chaussures.be.

Welke informatie wordt op deze site verzameld?

Wanneer u een website bezoekt, blijft u anoniem. De informatie die tijdens het surfen wordt verzameld, wordt gebruikt om uw gedrag op deze site en het gebruik dat u ervan maakt te analyseren om uw gebruikerservaring te verbeteren.

De overige persoonsgegevens die wij verzamelen, zoals uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres, worden alleen verzameld als u ermee instemt deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, als onderdeel van de beheer van uw aanvraag voor offerte/informatie of indien u wenst gecontacteerd te worden.

Wij verbinden ons er ook toe om alleen de informatie te verzamelen die strikt noodzakelijk is om uw aanvraag te verwerken.

Door stappen te ondernemen om contact met ons op te nemen, garandeert u de juistheid van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om: de klantrelatie te beheren en te verzekeren (aanvraag van informatie, offertes, verwerking van aanvragen, communicatie van commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven, verbetering van de navigatie op onze site, optimalisatie van de ontwikkeling van de site, personalisatie van diensten, authenticatie van verzonden gegevens, preventie van veiligheidsincidenten of fraude, enz.).

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is gebaseerd op zowel onze wettelijke verplichtingen als uw toestemming.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt ?

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door ons bedrijf in haar hoedanigheid van Site verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verbinden ons ertoe om de strikte vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en ze enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ermee hebt ingestemd om ze aan ons mee te delen. Ze worden echter niet langer dan nodig bewaard, d.w.z. voor de duur van onze samenwerking plus de wettelijke verjaringstermijn. Waarna ze worden vernietigd.

Mogelijk moeten we ze overdragen aan externe onderaannemers, zoals onze IT-serviceprovider, onze host, die zich binnen of buiten de Europese Unie kan bevinden. Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met dit beleid, in het kader van de standaard contractuele clausules die zijn vastgesteld door de Europese Commissie met betrekking tot onze dienstverleners buiten de EU en met een gelijkwaardig en passend beschermingsniveau, en binnen de limiet van wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten.

Wat is de houdbaarheid?

De persoonlijke gegevens die door de Site worden verzameld en verwerkt, worden bewaard voor de duur die nodig is voor hun doel, zoals hierboven uiteengezet, en binnen de grenzen van de wettelijke termijnen om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of om een geschil in te leiden/te beantwoorden.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

In onze hoedanigheid van gegevensbeheerder implementeren wij passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen wijziging, onopzettelijk of onwettig verlies, gebruik, openbaarmaking of openbaarmaking. algemeen IT-beveiligingsbeleid, bewustmaking van de vertrouwelijkheidsvereisten van onze medewerkers, beveiliging van onze gebouwen en IT-tools, de keuze van onze partners en onze onderaannemers.

Wat zijn uw rechten ?

U heeft het recht om ons geen persoonlijke gegevens te geven.

In dit geval kunt u deze site doorbladeren, maar u hebt geen toegang tot alle functionaliteiten (schrijf u bijvoorbeeld in op de nieuwsbrief, vraag opnieuw om gecontacteerd te worden, …).

U heeft recht op inzage, correctie, intrekking, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt dit recht uitoefenen, bijvoorbeeld door ze bij te werken, door ons te vragen ze te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, te vergrendelen of door ons te vragen dat uw informatie niet langer op onze distributielijst voorkomt, door contact met ons op te nemen via het volgende adres contact@luyckx-chaussures.be.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL als u dit nodig acht. In dit geval nodigen we u uit om hun website te raadplegen om de uitvoeringsvoorwaarden te kennen (www.cnil.fr) Stroomopwaarts is het aanbevolen om contact op te nemen met LUYCKX – CHAUSSURES om een oplossing te vinden.

U heeft ook recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.

U kunt, op hetzelfde adres als voorheen, verzoeken om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt terug te sturen op een bruikbare drager, bijvoorbeeld met het oog op de overdracht aan een derde partij.

Ten slotte hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op legitieme gronden, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van dergelijke gegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het hier vermelde adres contact@luyckx-chaussures.be.

Meer vragen:

Voor vragen over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@luyckx-chaussures.be of per post Rue Paul Leduc 14/18 – 7100 – La Louvire .